«Daýanç» sagaldyş merkezi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň buýurmasy esasynda gurlup, ulanylmaga berlen «Daýanç» sagaldyş merkezi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyny dikeltmek hem-de olaryň medeniýetli dynç alşyny guramak barada edýän atalyk aladalarynyň miwesidir.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut a...

Habarlaşmak

  • Balkan welayat
  • Telefon: +993 243 5-76-12/08/13
  • Faks: +993 243 5-76-08
  • Web: www.dayanch.com.tm
  • Email: contact@dayanch.com.tm